RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Garniture za autogeno rezanje i zavarivanje

 

Garnitura RAM 156 - 247

Garnitura RAM 156 - 247

* Rukohvat RAM 93 - 02 * Rezač RAM 93 - 03 * Plamenici za zavarivanje 1 - 8 * Reduktor pritiska za acetilen * Reduktor pritiska za kisik * Garnitura žižaka za rezanje Ž-RAM-10 (0,5-2,5) * Šestar s kolicima za vođenje * Kombinirani ključ

Garnitura RAM 150 - 247

Garnitura RAM 150 - 247

* Rukohvat RAM 93 - 02 * Rezač RAM 93 - 03 * Plamenici za zavarivanje 1 - 4 * Garnitura žižaka za rezanje Ž-RAM-10 (0,5-2,5) * Šestar s kolicima za vođenje * Kombinirani ključ * Metalna kutija