RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Propan linija za autogeno rezanje i zavarivanje

 

Rukohvat Universal 1

Rukohvat Universal 1

Izraduju se u dva osnovna modela. Model sa rucicom koristi se za visoko profesionalnu uporabu, dok je model bez rucice namjenjen hoby programu.

Rukohvat Universal 2

Rukohvat Universal 2

Izraduju se u dva osnovna modela. Model sa rucicom koristi se za visoko profesionalnu uporabu, dok je model bez rucice namjenjen hoby programu.

Nastavci propan

Nastavci propan

Veliki izbor produžetaka omogucuje uporabu razlicitih dimenzija plamenika Njihova dužina krece se od 7,5 cm do 1 m Nastavak 75 mm, Nastavak 150 mm, Nastavak 220 mm, Nastavak 350 mm, Nastavak 600 mm, Nastavak 750...

Plamenici propan

Plamenici propan

Plamenici se mogu upotrebljavati na svim modelima nastavaka i produžetaka Plamenik 30 mm, Plamenik 40 mm, Plamenik 50 mm, Plamenik 60 mm, Plamenik 80 mm

Propan LINE 1

Propan LINE 1

Plamenici se mogu upotrebljavati na svim modelima nastavaka i produžetaka Plamenik 30 mm, Plamenik 40 mm, Plamenik 50 mm, Plamenik 60 mm, Plamenik 80 mm

Propan LINE 2

Propan LINE 2

• Rukohvat sa polugom
• plamenik za grijanje Hř 40, Hř 60
• nastavak za cijevi 350 mm, 600 mm postolje za plamenik
• prikljucak za gumenu cijev s maticom G 3/8” LH

Propan LINE 3

Propan LINE 3

• Rukohvat sa polugom
• plamenici za lemljenje TURBO 2 , 17, ř 14
• prikljucak za gumenu cijev s maticom G 3/8” LH

Propan LINE 4

Propan LINE 4

• Rukohvat sa polugom
• plamenik za grijanje Hř 60
• nastavak cijevi za plamenik 600 mm nastavak cijevi s maticom G 3/8” LH

Propan LINE 6

Propan LINE 6

• Rukohvat s polugom
• plamenik za grijanje Hř 30
• nastavak cijevi za plamenik 75 mm
• prikljucak za gumenu cijev s maticom G 3/8” LH
• upaljač