RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Plamenici za zavarivanje i grijanje

 

Plamenici za zavarivanje

Plamenici za zavarivanje

Za plinsko zavarivanje mješavinom kisik - acetilenom upotrebljavaju se plamenici od broja 1 do 8. Plamenici se odlikuju visokim vijekom trajanja i lakim rukovanjem

Savitljivi plamenici za zavarivanje

Savitljivi plamenici za zavarivanje

Savitljivi plamenici namjenjeni su radovima na manje pristupačnim mjestima, kao što je zavarivanje u kutovima i na svim mjestima gdje se ne mogu upotrebljavati osnovni plamenici.

Grijač za ravnanje RAM 93-05

Grijač za ravnanje RAM 93-05

Trodjelni grijač RAM 93-05 koristi se za ravnanje limova sa inox prihvatom Cu vrha plamenika br. 4 (4 - 6) ili br. 5 (5 - 9)

Grijač za ravnanje RAM 93-04

Grijač za ravnanje RAM 93-04

Jednodjelni grijač RAM 93-04 koristi Cu vrh plamenika br. 7 ili 8 i služi za ravnanje i grijanje različitih profila.