RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Ručni rezači za autogeno rezanje i zavarivanje

 

Rezač RAM 93-01

Rezač RAM 93-01

Rezač za plinsko rezanje kisik - acetilin i kisik - propan - butan. Rezač služi za rezanje čeličnih limova i profila debljine od 3 - 300 mm. Konstruiran je za rad u iznimno teškim uvjetima koji iziskuju cjelodnevno rezanje poput rada u brodogradnji, teškoj metalnoj industriji...

Rezač RAM 93-01 RAVNI

Rezač RAM 93-01 RAVNI

Rezač za plinsko rezanje kisik - acetilin i kisik - propan - butan. Rezač služi za rezanje čeličnih limova i profila debljine od 3 - 300 mm. Konstruiran je za rad u iznimno teškim uvjetima koji iziskuju cjelodnevno rezanje poput rada u brodogradnji, teškoj metalnoj industriji...

Rezač RAM 93-01 KRATKI

Rezač RAM 93-01 KRATKI

Rezač za plinsko rezanje kisik - acetilin i kisik - propan - butan. Rezač služi za rezanje čeličnih limova i profila debljine od 3 - 300 mm. Konstruiran je za rad u iznimno teškim uvjetima koji iziskuju cjelodnevno rezanje poput rada u brodogradnji, teškoj metalnoj industriji...

Rezač RAM 93-01-A

Rezač RAM 93-01-A

Rezač za plinsko rezanje kisik - acetilen i kisik - propan - butan. Rezač s polugom služi za rezanje čeličnih limova i profila debljine od 3 - 300 mm. Posebno pogodan kod rezanja profila, žljebljenja, te rezanja otpadnog čelika.

Rezač RAM 93-01-A (800mm)

Rezač RAM 93-01-A (800mm)

Rezač za plinsko rezanje kisik - acetilen i kisik - propan - butan. Rezač s polugom služi za rezanje čeličnih limova i profila debljine od 3 - 300 mm. Posebno pogodan kod rezanja profila, žljebljenja, te rezanja otpadnog čelika.

Rezač RAM 93-03

Rezač RAM 93-03

Kombinirani rezač za plinsko rezanje kisik - acitelin i kisik - propan - butan. Rezač služi za rezanje čeličnih limova i profila debljine od 3 - 300 mm

Rezač RAM 93-03 (kratki)

Rezač RAM 93-03 (kratki)

Kombinirani rezač za plinsko rezanje kisik - acitelin i kisik - propan - butan. Rezač služi za rezanje čeličnih limova i profila debljine od 3 - 300 mm

Rezač RAM 93-03 (ravni)

Rezač RAM 93-03 (ravni)

Kombinirani rezač za plinsko rezanje kisik - acitelin i kisik - propan - butan. Rezač služi za rezanje čeličnih limova i profila debljine od 3 - 300 mm

Rezač RAM 93-03-A

Rezač RAM 93-03-A

Kombinirani rezac za plinsko rezanje služi za rezanje celicnih limova od 3 - 100 mm debljine