RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Rukohvati za autogeno rezanje i zavarivanje

 

Rukohvat RAM 93-02-A

Rukohvat RAM 93-02-A

RAM rukohvati vrlo su pouzdani, čvrsti, njihovi sastavni djelovi pažljivo se biraju, te ih je lako podešavati zahvaljujući velikim tolerancijama u ventilima. Dozvoljavaju zavarivanje do 50 mm i rezanje do čak 300 mm. Rukohvati su prikladni za sve navedene priključke za zavarivanje, rezanje i grijanje.

Rukohvat RAM 93-02

Rukohvat RAM 93-02

RAM rukohvati vrlo su pouzdani, čvrsti, njihovi sastavni djelovi pažljivo se biraju, te ih je lako podešavati zahvaljujući velikim tolerancijama u ventilima. Dozvoljavaju zavarivanje do 50 mm i rezanje do cak 300 mm. Rukohvati su prikladni za sve navedene priključke za zavarivanje, rezanje i grijanje.