RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Gumene cijevi za plin i kisik

 

Gumene cijevi - Kisik

Gumene cijevi - Kisik

DIMENZIJE: PAKIRANJE: 4,0 x 3,5 mm 50 m, 6,3 x 3,5 mm 50 m, 8,0 x 3,5 mm 50 m, 10,0 x 3,5 mm 50 m

Gumene cijevi - Acetilen

Gumene cijevi - Acetilen

DIMENZIJE: PAKIRANJE: - 4,0 x 3,5 mm 50 m - 6,3 x 3,5 mm 50 m - 8,0 x 3,5 mm 50 m - 10,0 x 3,5 mm 50 m

Gumene cijevi - Kisik + Acetilen

Gumene cijevi - Kisik + Acetilen

DIMENZIJE: PAKIRANJE: - 6,3 x 3,5 + 6,3 x 3,5 25 m - 6,3 x 3,5 + 8,0 x 3,5 25 m