RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Manometri

Manometri
TIP / TYPE KONEKCIJA KONEKCIJA
Acetilen 1,5 bar M 12 x 1,5 1/4” R
Acetilen 25 bar M 12 x 1,5 1/4” R
Kisik 10 bar M 12 x 1,5 1/4” R
Kisik 200 bar M 12 x 1,5 1/4” R
Neutralan 10 bar M 12 x 1,5 1/4” R
Neutralan 200 bar M 12 x 1,5 1/4” R
Ar / CO2 200 bar M 12 x 1,5 1/4” R
Ar / CO2 0-32 l/min M 12 x 1,5 1/4” R

Dokumenti za download

Manometri
(.pdf - 506,25 KB)

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa prodajnog centra i isporuke: Spinčićeva 9, 51000 Rijeka, Hrvatska Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369