RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Reducir Ventil P2 propan-butan

Reducir Ventil P2 propan-butan
  • Ulazni pritisak: 25 bar
  • Izlazni pritisak: 4 bar
  • Protok: 16 m3/h
  • Ulazni prihvat: W 21,8 x 1/14" LH
  • Izlazni prihvat: G 3/8” LH
  • Težina: 0,580 kg

Dokumenti za download

Reducir Ventil P2 propan-butan
(.pdf - 506,25 KB)

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa prodajnog centra i isporuke: Spinčićeva 9, 51000 Rijeka, Hrvatska Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369