RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Dvostruki ventil

Dvostruki ventil

Dvostruki ventil koristi se za plinove i kisik a montira se na reducir ventil te se na taj način iz jednog izvora mogu opsluživati dva potrošača.

Dostupne su sljedeće verzije dvostrukih ventila

  • Kisik 1/4"
  • Kisik 3/8"
  • Gorivi plin 3/8" LH

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa prodajnog centra i isporuke: Spinčićeva 9, 51000 Rijeka, Hrvatska Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369