RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Plamenici za intenzivna zagrijavanja RAM-TIP P

Plamenici za intenzivna zagrijavanja RAM-TIP P

Toplina je jedan od primarnih faktora u mnogobrojnim poslovima u metalnoj industriji. Općenito je poznato, da je acetilenski plamenik za zavarivanje univerzalan u svojoj primjeni, no postoje mnogobrojni radovi većeg intenziteta kojeg acetilenski plamenici ne mogu zadovoljiti. Postoje naime, limitirani volumen kisika i acetilena koji se može miješati bez bojazni povratnog plamena, koji se pojavljuje kod ekstremno brzog širenja plamena karakterističnog za velike volumene smjese plinova.

Nasuprot tome veliki volumen gorivog plina, kao propana ili zemnog plina može se sa sigurnošću miješati sa kisikom na račun sporijeg širenja plamena. Evidentno je, da je to veći plamen i rezultirajuće zagrijavanje, što je veći volumen mješavine. Upotrebljavajući plamenike TPK – tip P, postižemo zaista izvanredne rezultate. Primjena ovih plamenika je neograničena kada se zahtjeva velika količina topline. Naročite rezultate postižemo upotrebljavajući nekoliko plamenika zajedno kao jednu jedinku, koju možemo radi olakšanja rada zavjesiti na zato specijalne stalke. Gdje treba ravnati debele osovine, savijati cijevi većih promjera i debljina, savijati debele limove ili profile, lemiti debele bakrene cijevi itd., ovi plamenici sa svojim velikim toplinskim efektom su idealno rješenje.

Pogonski podaci za upotrebu plamenika (propan ili zemni plin)

Veličina plamenika
Pritisak kisika (bar)
Pritisak propana (bar)
Dužina žiška plamena mm
Potrošnja kisika m3/h
Potrošnja propana m3/h
Neto toplotna vrijednost MJ = mega joule
P1
0,7-2,1
0,15-0,5
6-20
3,4-7,5
1,0-2,25
93-210
P2
1,0-2,5
0,2-0,6
6-20
3,7-8,2
1,1-2,5
102-333
P3
1,8-5,0
0,3-1,0
6-25
6,5-16
2,0-4,8
186-448
P4
2,5-5,6
0,35-1,3
6-25
8,5-23
2,7-7,0
252-653
P5
3,5-10
0,85-2,1
6-32
15,3-34
4,6-10
429-920

Napomena:

Navedeni toplinski efekti mogu se postići samo u slučaju osiguravanja konstantne dobave plina plamenicima, koja mora odgovarati podacima iz tabele. Stoga preporučujemo da se kod uporabe ovih plamenika dobava plina vrši iz baterija čim je potrošnja plin aveća od 1,25 m3/h, naročito kada se upotrebljvaju plamenici P4 i P5. U slučaju upotrebe više plamenika odjednom obavezno treba primjeniti isparivač plina. Dovodna cijev treba iznositi najmanje 9 mm promjera. Ukoliko se umjesto propana upotrebljava zemni plin, potrošnja data za propan se udvostručuje, dok potrošnja kisika ostaje kao što je u tabeli navedeno.

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa prodajnog centra i isporuke: Spinčićeva 9, 51000 Rijeka, Hrvatska Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369