RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Najčešće postavljena pitanja na području zavarivanja

Varenje ili ZAVARIVANJE?
Reč “varenje” se pogrešno upotrebljava kao naziv za proces ZAVARIVANJA koji je ispravan. Potiče od slovenačke reči “varjenje” koja na slovenačkom znači zavarivanje.
Električno ili elektro zavarivanje
Sinonim za postupak ručnog elektro-lučnog zavarivanja obloženim elektrodama ( REL )....

Osnovni postupci zavarivanja

Osnovni postupci zavarivanja

Zavarivanje je spajanje dvaju ili više, istovrsnih ili raznovrsnih materijala, taljenjem ili pritiskom, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala, na način da se dobije homogen zavareni spoj.

Upute za siguran rad pri elektrolučnom zavarivanju

Upute za siguran rad pri elektrolučnom zavarivanju

- Udar električne struje na primarnoj ili mrežnoj strani.
- Udar električne struje na sekundarnoj ili zavarivačkoj strani.
- Opekline pojedinih dijelova tijela zbog prskanja užarenih metalnih čestica te pri dodiru s vrućim ili užarenim metalnim površinama.

Pravila za zavarivanje pri upotrebi boca s gorivim plinom sa ili bez kisika

Pravila za zavarivanje pri upotrebi boca s gorivim plinom sa ili bez kisika

Prilikom zavarivanja na privremenim mjestima zavarivanja pod odnosno prostor mora biti horizontalno očišćen od gorivog materijala u polumjeru od 10 m od mjesta privremenog zavarivanja.