RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Plinovi, dimni plinovi i krute čestice pri zavarivanju

Rijetka su zanimanja gdje su radnici tijekom obavljanja svoga rada izloženi tako složenim i raznovrsnim fizikalnim i kemijskim štetnostima kao što je zanimanje zavarivač. Zbog toga je potrebno posvetiti veliku pažnju zaštiti zdravlja djelatnika koji obavljaju poslove zavarivanja, kako bi se prosječni radni staž zavarivača od 20 godina produžio i dosegnuo radni staž drugih zanimanja.

Tehnički propisi i norme s područja ventilacije

Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem teksru: Propis), u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za zgradu, propisuju tehnička svojstva za sustave ventilacije, sustave djelomične klimatizacije te za sustave klimatizacije u zgradama (u daljnjem tekstu: sustavi), zahtjevi za projektiranje, izvođenje sustava, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za sustave.

Ventilacija

Ventilacija

Ventilacija je proces dovođenja i odvođenja vanjskog zraka u građevinu kroz za to projektirane otvore u svrhu postizanja i održavanja određene kvalitete zraka u unutamjem prostoru. Kvaliteta zraka u unutamjem prostoru (eng. InđoorAir Quality) je pojam povezan s ugodnošću, zdravljem i produktivnošću radnika.

Ventilacija u prostortma za zavarivanje i plinsko rezanje

Ventilacija u prostortma za zavarivanje i plinsko rezanje

Učinkovitost prozračivanja radnih prostora općenito ovisi o:
1. obliku i volumenu prostora u kojem se zavaruje
2. broju i vrsti postupaka kojima nastaju štetne tvari
3. prirodnom strujanju zraka gdje se postupci odvijaju
4. poziciji zone udisanja zavarivača i drugih radnika u odnosu na izvor zagađenja.

Oprema za ventilaciju i sustav filtera pri zavarivanju i srodnim postupcima

Oprema za ventilaciju i sustav filtera pri zavarivanju i srodnim postupcima

Postupci zavarivanja i toplinskog rezanja metala se svrstavaju u „prljave" radne procese, koji bez upotrebe odgovarajučih zaštitnih mjera jako opterečuju uži i širi okoliš. Kod ovih radnih postupaka se proizvede velika količina štetnih plinova i prašina, koji direktno ugrožava zdravlje radnika i onečišćuje okoliš.

Uređenje radnog mjesta i mjerenje učinkovitosti sustava za filtraciju dimnih plinova. osobna zaštita od štetnih plinova, dimnih plinova i krutih čestica u zraku

Uređenje radnog mjesta i mjerenje učinkovitosti sustava za filtraciju dimnih plinova. osobna zaštita od štetnih plinova, dimnih plinova i krutih čestica u zraku

Zavarivanje i rezanje su povezani s nastankom različitih čestica, para i plinova kojima se kontaminira okolina te generirane čestice dolaze u dišno područje zavarivača. Da bi se koncentracija tih čestica, para i plinova minimalizirala potrebno je poduzeti prventivne mjere poput lokalnog odsisa ili ventilacije te primjenom osobnih zaštitnih sredstava (eng. RPD-respiratorv protective devices).