RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Prezentacija opreme za rezanje i zavarivanje (RAM , Iskravar, Weldas, TBI Industries, CEPRO, KIOIKE)

Prezentacija opreme za rezanje i zavarivanje (RAM , Iskravar, Weldas, TBI Industries, CEPRO, KIOIKE)

U srijedu 17.06.2009. u suradnji sa našim partnerima Iskravar iz Ljubljane, Strojopromet Zagreb održali smo prezentaciju opreme za rezanje i zavarivanje. Domaćin prezentacije bio je naš partner poduzeće Amicus iz Đakova. Na održanoj prezentaciji predstavili smo strojeve za zavarivanje ISKRA - ( MIG/MAG, TIG i REL postupci), opremu za autogeno rezanje i zavarivanje RAM, zaštitnu opremu za zavarivače WELDAS, zavjese za zaštitu kod zavarivanja Cepro, te KOIKE poluautomatske uređaje za zavarivanje i rezanje.

Na prezentaciji smo demonstrirali strojeve proizvođača Iskravar te dali konkretne savjete našim sadašnjim i budućim kupcima. Veliko zanimanje iskazano je za aparat za zavarivanje aluminija i aluminjskih legura TIG 200 AC/DC.

Isto tako predstavljen je i MIG 200i -inverterski stroj za MIG/MAG zavarivanje. Karakterizira ga široka mogućnos primjene i ugrađena prigušnica pomoću koje uspijevamo postići visoku kvalitetu zavara neovisno da li se kao zaštitni plin koristi CO2 ili mješavina Ar/CO2. Prigušnica omogućuje da se i sa CO2 postigne kvaliteta zavara koja je uobičajena prilikom korištenja mješavine Ar/CO2. Uzevši u obzir razliku u cijeni ove dvije vrste zaštitnih plinova postiže se značajna ušteda kod zavarivanja.

Posjetitelji su također iskazali veliko zanimanje za strojeve koji nose oznaku SC (Synergic) prvenstveno zbog njihovih mogućnosti autonomnog podešavanja parametara kod zavarivanja te postizanja optimalnih parametara unutar 3-5 sek. Značajna karakteristika ovih aparata je mogućnost memoriranja parametara zavarivanja i vrlo jednostavnog i preglednog displeja na kojem se parametri podešavaju.

Veliko zanimanje je pokazano za uređaje KOIKE koji su bili pokazani i predstavljeni tijekom prezentacije.

Zahvaljujući stručnosti djelatnika Iskravar-a na licu mjesta su dani i praktično pokazani odgovori na mnoga pitanja i nedoumice posjetitelja u pogledu zavarivanja čelika,aluminija i aluminijskih legura.

U prilogu možete vidjeti nekoliko fotografija sa prezentacije.

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa prodajnog centra i isporuke: Spinčićeva 9, 51000 Rijeka, Hrvatska Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369