RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Prezentacija zavarivanja korijena zavara mig postupkom

Prezentacija zavarivanja korijena zavara mig postupkom

Dana 9 prosinca 2010. održali smo, uz pomoć generalnog distributera Kemppi aparata za Hrvatsku, (Cromatec d.o.o.) u prostoru cjevarije brodogradilišta prezentaciju najnovijih dostignuća napodručju zavarivanja korijena zavara.

Prezentiran je postupakzavarivanja korijena MIG postupkom. Pri tom pokazan je postupak zavarivanja korijena zavara nainox cijevima, gdje je u jednom prolazu učinjen i korijen i popuna i to bez prethodne pripreme, tj skošavanja cijevi. Prezentaciju smo održali sa najnovijim aparatomFASTMIGPULSE350/450čije karakteristike možete pogledati uPDF dokumentu.

Prisutni sudionici bili su više nego zadovoljni kvalitetom zavara, a naročita prednost istog je u bitno kraćem vremenu cijelog postupka zavarivanja cijevi.

APARAT ZA ZAVARIVANJEFASTMIGPULSE350/450

FASTMIG-PULSE-350/450

Pored Kemppi aparata prezentirani su i električniOrbitalumovi alati za rezanje cijevi, koje karakterizira brzina i takva kvaliteta reza da nije potrebna, nikakva dodatna obrada cijevi poslije rezanja a prije zavarivanja.

Fastmig pulse 350/450

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa prodajnog centra i isporuke: Spinčićeva 9, 51000 Rijeka, Hrvatska Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369