RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Najčešće postavljena pitanja na području zavarivanja

Varenje ili ZAVARIVANJE?

 • Reč "varenje” se pogrešno upotrebljava kao naziv za proces ZAVARIVANJA koji je ispravan. Potiče od slovenačke reči "varjenje” koja na slovenačkom znači zavarivanje.

Električno ili elektro zavarivanje

 • Sinonim za postupak ručnog elektro-lučnog zavarivanja obloženim elektrodama ( REL ).

CO2 zavarivanje

 • Sinonim za poluautomatsko MIG-MAG zavarivanje u zaštiti gasa CO2 ili mešavine.

Argonsko zavarivanje

 • Sinonim za TIG potupak zavarivanje u zaštiti gasa argona.

Šta znači skraćenica REL?

 • Ručno Elektro Lučno zavarivanje. U engleskom jeziku skraćenica je MMA ( Manual Metal Arc ).

Šta znači skraćenica MIG?

 • Skraćenica potiče iz engleskog jezika i predstavlja medjunarodni termin za Metal Inert Gas. Koristi se za označavanje poluautomatskog MIG zavarivanja u zaštiti inertnog gasa argona koji svojim hemijskim sastavom NE UČESTVUJE aktivno u formiranju hemijskog sastava zavarenog spoja.

Šta znači skraćenica MAG?

 • Skraćenica potiče iz engleskog jezika i predstavlja medjunarodni termin za Metal Active Gas. Koristi se za označavanje poluautomatskog MAG zavarivanja u zaštiti aktivnog gasa CO2 koji svojim hemijskim sastavom ( prisustvom ugljenika ) UČESTVUJE aktivno u formiranju hemijskog sastava zavarenog spoja.

Šta znači skraćenica MIG/MAG?

 • Skraćenica potiče iz engleskog jezika i predstavlja medjunarodni termin za kombinaciju oznaka Metal Inert Gas i Metal Active Gas. Koristi se za označavanje uredjaja za poluautomatsko zavarivanje koji se mogu koristiti za oba postupka, i MIG i MAG.

Šta znači skraćenica TIG?

 • Skraćenica potiče iz engleskog jezika i predstavlja medjunarodni termin za Tungsten Inert Gas. Koristi se za označavanje TIG postupka zavarivanja u zaštiti inertnog gasa argona koji svojim hemijskim sastavom NE UČESTVUJE aktivno u formiranju hemijskog sastava zavarenog spoja.

Šta znači skraćenica WIG?

 • Skraćenica potiče iz nemačkog jezika i predstavlja medjunarodni termin za Wolfram Inert Gas. Koristi se za označavanje TIG postupka zavarivanja u zaštiti inertnog gasa argona koji svojim hemijskim sastavom NE UČESTVUJE aktivno u formiranju hemijskog sastava zavarenog spoja.

Šta znači skraćenica CMT?

 • Skraćenica potiče iz engleskog jezika i predstavlja medjunarodni termin za postupak Cold Metal Transfer. Koristi se za označavanje CMT postupka zavarivanja, relativno novog postupka prevedenog kao "Hladni Transfer Metala” razvijenog od strane firme FRONIUS.

Šta znači skraćenica MIX gas?

 • Predstavlja oznaku za mešavinu gasa koja se koristi za kvalitetno zavarivanje konstruktivnih čelika. Oznaka se koristi za 82/18, 75/25 i 92/08 procentne kombinacije gasova CO2 i argona.

Šta znači skraćenica AC?

 • Skraćenica potiče iz engleskog jezika i predstavlja medjunarodni termin za naizmeničnu struju – Alternate Current. Primenjuje se kod označavanja univerzalnih uredjaja za AC/DC-TIG zavarivanje.

Šta znači skraćenica DC?

 • Skraćenica potiče iz engleskog jezika i predstavlja medjunarodni termin za jednosmernu struju – Direct Current. Primenjuje se kod označavanja uredjaja za DC-TIG zavarivanje.

Šta znači skraćenica AC/DC?

 • Skraćenica potiče iz engleskog jezika i predstavlja medjunarodni termin za kombinaciju jednosmerne i naizmenične struje – Alternate Current i Direct Current. Primenjuje se kod označavanja univerzalnih uredjaja za AC/DC-TIG zavarivanje.

Šta znači skraćenica ZUT?

 • Zona Uticaja Toplote. U engleskom jeziku skraćenica je HAZ ( Heat Affected Zone ).

Pištolj, gorionik ili brener?

 • Termin "pištolj” se najčešće koristi za ručni gorionik za MIG-MAG zavarivanje, dok se termini gorionik i brener najčešće koriste za ručni gorionik kod TIG postupka zavarivanja.

Polikabl

 • Naziv za set višefunkcionalnih kablova koji se koriste za priključivanje gorionika za zavarivanje.

Bužir ili vodilica?

 • Naziv za čeličnu ili teflonsku-grafitnu vodilicu žice koja je sastavni deo polikabla za MIG-MAG zavarivanje.

Šoba, šobna ili šobla?

 • Svi ovi termini se koriste za zaštitnu čauru na vrhu gorionika za zavarivanje kroz koju se usmerava zaštitni gas. Najpravilniji izraz je ŠOBA. Mogu biti metalne, kod MIG-MAG gorionika, ili keramičke (karakteristične ružičaste boje) kod TIG gorionika.

Šta znači TransPocket?

 • Oznaka za seriju uredjaja za REL zavarivanje firme FRONIUS.

Šta znači TransTig?

 • Oznaka za seriju uredjaja za DC-TIG zavarivanje firme FRONIUS.

Šta znači MagicWave?

 • Oznaka za seriju uredjaja za AC/DC-TIG zavarivanje firme FRONIUS.

Šta znači VarioStar?

 • Oznaka za seriju kompaktnih uredjaja za MIG-MAG zavarivanje firme FRONIUS.

Šta znači VarioSynergic?

 • Oznaka za seriju Synergic uredjaja za MIG-MAG zavarivanje firme FRONIUS.

Šta znači TransSynergic?

 • Oznaka za seriju digitalnih uredjaja za MIG-MAG zavarivanje firme FRONIUS.

Šta znači TransPulsSynergic?

 • Oznaka za seriju multisistemskih digitalnih uredjaja za zavarivanje firme FRONIUS.

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa prodajnog centra i isporuke: Spinčićeva 9, 51000 Rijeka, Hrvatska Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369