RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Reducir Ventil Dušicni oksidul DIN+ NIO O3

  • Ulazni pritisak: 200 bar
  • Izlazni pritisak: 10 bar
  • Protok: 30 m3/h
  • Ulazni prihvat: G 3/8”
  • Izlazni prihvat: G 1/4"
  • Težina: 1,54 kg

Dokumenti za download

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa za slanje pošte i isporuku: Radnička BB, 51000 Rijeka Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369