RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Reducir ventil Zrak DIN+ AIR D5 HP

  • Ulazni pritisak: 200 bar
  • Izlazni pritisak: 30 bar
  • Protok: 100 m3/h
  • Ulazni prihvat: W 24,32 x 1/14"
  • Izlazni prihvat: G 1/4"
  • Težina: 1,55 kg

Dokumenti za download

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa za slanje pošte i isporuku: Radnička BB, 51000 Rijeka Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369