RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Grijač za ravnanje RAM 93-04

Grijač za ravnanje RAM 93-04

Jednodjelni grijač RAM 93-04 koristi Cu vrh plamenika br. 7 ili 8 i služi za ravnanje i grijanje različitih profila.

Dokumenti za download

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa za slanje pošte i isporuku: Radnička BB, 51000 Rijeka Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369