RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Sprejevi za zavarivanje

Feb 20 2008

Sprejevi za zavarivanje

Zastupamo novu liniju sprejeva za zavarivanje. Kako bi zadovoljili potrebe naših kupaca poduzeće RAM je u suradnji sa proizvođačem sprejeva izabralo optimalnu paletu sprejeva koja može zadovoljiti potrebe svakog korisnika.

U našoj ponudi imamo sprejeve protiv naljepljivanja (antispater sprejevi), paste za zavarivanje, sprej za detekciju istjecanja plina, sprejeve za otkrivanje mikro napuknuća i grešaka kod zavarivanja kao i sprej za čiščenje metala.

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa za slanje pošte i isporuku: Radnička BB, 51000 Rijeka Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369