RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

Distribucija Kemppi aparata za zavarivanje

Mar 30 2009

Distribucija Kemppi aparata za zavarivanje
Kemppi Kempactmig
Kemppi Master Tig
Kemppi Minarc

Kao što Vam je znano, RAM d.o.o. je već više od četiri desetljeća vodeći proizvođač opreme za autogeno rezanje i zavarivanje.

Sa ciljem upotpunjavanja ponude na području zavarivanja, sa zadovoljstvom Vas izvještavamo, da smo potpisom ugovora s poduzećem Cromatec d.o.o. iz Samobora postali njihovi distributeri i dobili mogućnost distribucije uređaja i opreme za zavarivanje Kemppi na području Primorsko goranske, Ličko senjske i Istarske županije.

Kemppi aparati za zavarivanje, su prepoznatljivi po vrhunskim performansama uz primjenu najsuvremenijih tehničkih dostignuća na polju zavarivačke tehnike.

Svrha ove poslovne suradnje je prije svega da,Vama kao korisnicima Kemppi opreme osiguramo što bržu i kvalitetniju uslugu, od isporuke opreme i rezervnih dijelova, do servisa.

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa za slanje pošte i isporuku: Radnička BB, 51000 Rijeka Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369