RAM - Novi katalog Monografija 1962. - 2012. Zavarivanje.info

CE oznaka za naše proizvode!

Mar 15 2010

Weldas

Poštovani partneri,

Željeli bi Vas obavijestiti da su naši proizvodi za autogeno (plinsko) rezanje i zavarivanje dobiliCE oznaku, što znači da su svi proizvodi usklađeni s Europskim smjernicama, uputama i normama.Izjava o sukladnostis propisima ioznaka CEpredstavljaju dopuštenje za slobodno kretanje proizvoda Europom, tj. CE oznaku zovu još i „putovnicom", odnosno kartom za Europsko tržište.

DobivanjemCE oznake RAMje dobio još jedno veliko priznanje za kvalitetu i postojanost svojih proizvoda, te slobodno možemo reći da smo jedno od rijetkih poduzeća na području autogenog rezanja i zavarivanja na svijetskom tržištu koje ima dopuštenje za stavljanjemCE oznakeu opticaj. Svi proizvodi definirani smjernicama, a koji se nalaze na Europskom tržištu moraju nositi CE oznaku, u skladu s prelaznim periodom, te nepoštivanje ove odluke predstavlja teži prekršaj koji utvrđuje tržišna inspekcija uz visoke novčane i zatvorske kazne za odgovornu osobu. Dobivanjem CE oznake povećati ćemo plasman naših proizvoda za plinsko rezanje i zavarivanje na cijelo tržište EU, gdje već postoji određeni interes za iste.

Za više informacija o traženom proizvodu kliknite na sličicu

Rezač RAM 93-01
(najbolji rezač na tržištu)
Rezač RAM 93-03
Rezač RAM 93-01 Rezač RAM 93-03
Rukohvat RAM 93-02 Žižak Ž-RAM-10
Rukohvat RAM 93-02 Žižak Ž-RAM-10

CE oznaka je skraćenica od „CommunauteEuropeene" tj. Europske zajednice (eng.European Union) i predstavlja oznaku proizvođača, da je proizvod sukladan s direktivama – smjernicama Europske zajednice i odgovarajućim Europskim normama na koje se pozivaju smjernice.

Ovisno o zahtijevima za sigurnošću, zdravljem, čistoćom i zaštitom okoliša vrši se procjena usklađenosti proizvoda sa smjernicama i odgovarajućim normama, te u skladu s procijenom vrši angažiranje prijavljenog tijela, koje je akreditirano od strane Europske komisije za određenu smjernicu, za provedbu „EC ispitivanje tipa" vlastitog proizvoda, te izradu tehničkog file / specifikacije za proizvod uz izdavanje Izjave o sukladnosti (eng. Declaration of conformity) i označi proizvod CE oznakom.

Kontakti

Ram Rijeka

Ram Rijeka
E-mail: ram@ram-rijeka.com Sjedište: Braće Monjac 8, 51000 Rijeka
Adresa za slanje pošte i isporuku: Radnička BB, 51000 Rijeka Tel: +385 51 261 075; 684 359; 561 139
Fax: +385 51 684 369